Πέτερ Λέμαν / Άννα Εμμανουηλίδου (επιμ.):
Βγαίνοντας από τα ψυχοφάρμακ – Εμπειρίες επιτυχημένης διακοπής νευροληπτικών, αντικαταθλιπτικών, λιθίου, καρβαμαζεπίνης και αγχολυτικών

Cover Soft cover, 374 pages, 14 x 20,5 cm, ISBN 978-960-8263-81-9, 2n διορθωμένη και βελτιωμένη έκδοση, Θεσσαλονίκη: εκδ. Νησίδες 2014. € 23.43. Order this book directly from the Greek publisher in Thessaloniki

Cover in large size | Cover back-side in large size | General information about the book in Greek | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | About the editors & authors | Prefaces by Άννα Εμμανουηλίδου, Πέτερ Λέμαν, Pirkko Lahti, & Loren R. Mosher | ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ | Information in Dutch, English, French, German or Italian | Chapters' summaries in English | Reviews in English, Dutch, Finnish, German, Hungarian, Italian, Polsku, Spanish, Russian language | Print a leaflet in English, German | Home

 

 


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει ψυχιατρικά φάρμακα, τα οποία συνταγογραφούνται σήμερα στην Ελλάδα στα πλαίσια της ιατρικής σε ανθρώπους. Συμπεριλαμβάνονται επίσης διεγερτικά φάρμακα, που συνταγογραφούνται σε παιδιά με στόχο τον ψυχοκινητικό τους περιορισμό και αντιπαρκινσονικά φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση μυικών διαταραχών που εμφανίζονται ως παρενέργειες των νευροληπτικών και μπορούν με τη σειρά τους να προκαλέσουν προβλήματα εθισμού και εξάρτησης. Last update: March 12, 2016
Όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται χωρίς εγγύηση.

 
στην Ελλάδα δραστική ουσία τάξη
Abilifyaripiprazoleνευροληπτικό
Acelopramcitalopram αντικαταθλιπτικό
Adasuve loxapine νευροληπτικό
Adeprenalcitalopramαντικαταθλιπτικό
A-Depress-Therapycitalopramαντικαταθλιπτικό
Adoviarisperidoneνευροληπτικό
Akinetonbiperiden αντιπαρκινσονικό
Alepramcitalopramαντικαταθλιπτικό
Aloperidinhaloperidolνευροληπτικό
Alprazolamalprazolam βενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Amisulprideamisulprideνευροληπτικό
Anafranilclomipramineαντικαταθλιπτικό
Argofan venlafaxineαντικαταθλιπτικό
Ataraxhydroxyzineηρεμιστικό, διοίκησηλοιπόν ως αντιαλλεργική
Aurorixmoclobemideαντικαταθλιπτικό
Axelabronrisperidoneνευροληπτικό
Azapinmirtazapineαντικαταθλιπτικό
Belasperdalrisperidoneνευροληπτικό
Besparbuspironeηρεμιστικό
Biviencitalopramαντικαταθλιπτικό
Bloonisolanzapineνευροληπτικό
Calmoflorinesulpirideνευροληπτικό
Caprilonolanzapineνευροληπτικό
Capultonrisperidoneνευροληπτικό
Catrigelfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Celiuscitalopramαντικαταθλιπτικό
Centracprazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Certorunsertralineαντικαταθλιπτικό
Cilopresscitalopramαντικαταθλιπτικό
Cipralexescitalopramαντικαταθλιπτικό
Cipranedcitalopramαντικαταθλιπτικό
Citalgertcitalopramαντικαταθλιπτικό
Citalopramcitalopramαντικαταθλιπτικό
Clopixolzuclopenthixolνευροληπτικό
Combifluoxetineαντικαταθλιπτικό
Concertamethylphenidateψυχοδιεγερτικό, διοίκηση ως ηρεμιστικό ενάντια στο παιδιά και έφηβοι με τη διάγνωση "ΔΕΠΥ"
Cymbaltaduloxetineαντικαταθλιπτικό
Dagrilanfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Damizolmidazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Depakinevalproate αντιεπιληπτικά, διοίκηση ως σταθεροποιητές διάθεσης
Depolanrisperidoneνευροληπτικό
Deprerammirtazapineαντικαταθλιπτικό
Deprevixvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Dezepillamotrigineαντιεπιληπτικά, διοίκηση ως σταθεροποιητές διάθεσης
Dipiperonpipamperoneνευροληπτικό
Distedon περιέχει μεταξύ άλλων diazepam (βενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό) διοίκησηενάντια στο διαταραχές του πεπτικού συστήματος
Dogmatylsulpirideνευροληπτικό
Dormlorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Dormicummidazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Dormipnolmidazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Dormixalmidazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Dumyroxfluvoxamineαντικαταθλιπτικό
Ecloramcitalopramαντικαταθλιπτικό
Efaxinvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Efetrin venlafaxineαντικαταθλιπτικό
Efexorvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Enidapsertralineαντικαταθλιπτικό
Enliftescitalopramαντικαταθλιπτικό
Entactescitalopramαντικαταθλιπτικό
Epilydsertralineαντικαταθλιπτικό
Epsilatbuspironeηρεμιστικό
Escitalopramescitalopramαντικαταθλιπτικό
Etiapinquetiapineνευροληπτικό
Exenadilcitalopramαντικαταθλιπτικό
Exostreptfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Expecteinfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Feminellafluoxetineαντικαταθλιπτικό
Finicortfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Flenazolefluoxetineαντικαταθλιπτικό
Flonitalfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Fluoxetinefluoxetineαντικαταθλιπτικό
Fokestonfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Forzamedamisulprideνευροληπτικό
Fredilanolanzapineνευροληπτικό
Frisiumclobazamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Galoprancitalopramαντικαταθλιπτικό
Geodonziprasidoneνευροληπτικό
Goldamitcitalopramαντικαταθλιπτικό
Halciontriazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Helposperrisperidoneνευροληπτικό
Hobatstressbuspironeηρεμιστικό
Ilmanflunitrazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Imovanezopicloneηρεμιστικό
Invegapaliperidoneνευροληπτικό
Iremofarhydroxyzineηρεμιστικό, διοίκησηλοιπόν ως αντιαλλεργική
Isipredonrisperidoneνευροληπτικό
Isletonlamotrigineαντιεπιληπτικά, διοίκηση ως σταθεροποιητές διάθεσης
Isofredilamisulprideνευροληπτικό
Ketipinequetiapineνευροληπτικό
Kylipramcitalopramαντικαταθλιπτικό
Ladosefluoxetineαντικαταθλιπτικό
Lamictallamotrigineαντιεπιληπτικά, διοίκηση ως σταθεροποιητές διάθεσης
Lamotlamotrigineαντιεπιληπτικά, διοίκηση ως σταθεροποιητές διάθεσης
Lamotriginelamotrigineαντιεπιληπτικά, διοίκηση ως σταθεροποιητές διάθεσης
Lamotrixlamotrigineαντιεπιληπτικά, διοίκηση ως σταθεροποιητές διάθεσης
Lanamontbuspironeηρεμιστικό
Lanzafenolanzapineνευροληπτικό
Lapenzaolanzapineνευροληπτικό
Lapozanolanzapineνευροληπτικό
Lassenrisperidoneνευροληπτικό
Lazapolanzapineνευροληπτικό
Lebilonbuspironeηρεμιστικό
Ledionbuspironeηρεμιστικό
Leponexclozapineνευροληπτικό
Lexotanilbromazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Librax περιέχει μεταξύ άλλων chlordiazepoxide (βενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό) διοίκησηενάντια στο μυικοί σπασμοί
Liniponrisperidoneνευροληπτικό
Lithioforlithiumσταθεροποιητές διάθεσης
Locitafer citalopramαντικαταθλιπτικό
Lopraxercitalopramαντικαταθλιπτικό
Lucipralrisperidoneνευροληπτικό
Ludiomilmaprotilineαντικαταθλιπτικό
Lyricapragabalinαντιεπιληπτικά, διοίκηση ως σταθεροποιητές διάθεσης
Maliconcitalopramαντικαταθλιπτικό
Mefinatmethylphenidateψυχοδιεγερτικό, διοίκηση ως ενάντια στο παιδιά και έφηβοι με τη διάγνωση "ΔΕΠΥ"
Melocinvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Memomax-Svenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Micogenfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Midazolammidazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Milithinlithiumσταθεροποιητές διάθεσης
Minitran περιέχει perphenazine (νευροληπτικό) και amitriptyline (αντικαταθλιπτικό) διοίκηση ως αντικαταθλιπτικό
Mirtamormirtazapineαντικαταθλιπτικό
Mirtapilmirtazapineαντικαταθλιπτικό
Mirtazafermirtazapineαντικαταθλιπτικό
Mirtazapinemirtazapineαντικαταθλιπτικό
Motofenmirtazapineαντικαταθλιπτικό
Muistinrisperidoneνευροληπτικό
Natiborisperidoneνευροληπτικό
Neurosedinesertralineαντικαταθλιπτικό
Nevrorestolbuspironeηρεμιστικό
Newzypraolanzapineνευροληπτικό
Nodasicamisulprideνευροληπτικό
Norafexinevenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Norbalbuspironeηρεμιστικό
Norezorvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Norflexorphenadrineαντιπαρκινσονικό
Norprenolanzapineνευροληπτικό
Notoriumbromazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Novheparlorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Novorisrisperidoneνευροληπτικό
Nozinanlevomepromazineνευροληπτικό
Nyzololanzapineνευροληπτικό
Oasilchlordiazepoxideβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Olansekolanzapineνευροληπτικό
Olanzaletolanzapineνευροληπτικό
Olanzapineolanzapineνευροληπτικό
Olapineolanzapineνευροληπτικό
Olastazenolanzapineνευροληπτικό
Olazaxolanzapineνευροληπτικό
Olenzaolanzapineνευροληπτικό
Olmyzemolanzapineνευροληπτικό
Oniriazolpidemηρεμιστικό
Orodralrisperidoneνευροληπτικό
Orphedrinorphenadrineαντιπαρκινσονικό
Oxcarbazepineoxcarbazepineαντιεπιληπτικά, διοίκηση ως σταθεροποιητές διάθεσης
Ozapexolanzapineνευροληπτικό
Pandermfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Paroxetineparoxetineαντικαταθλιπτικό
Paroxia paroxetineαντικαταθλιπτικό
Pharmaridonrisperidoneνευροληπτικό
Piriumpimozideνευροληπτικό
Pralotamcitalopramαντικαταθλιπτικό
Pramitalcitalopramαντικαταθλιπτικό
Prefucetcitalopramαντικαταθλιπτικό
Prexatparoxetineαντικαταθλιπτικό
Pricitalcitalopramαντικαταθλιπτικό
Quepinquetiapineνευροληπτικό
Quetiapinequetiapineνευροληπτικό
Raldon/Raldexescitalopramαντικαταθλιπτικό
Remeronmirtazapineαντικαταθλιπτικό
Renevilcitalopramαντικαταθλιπτικό
Ribexrisperidoneνευροληπτικό
Ridoronrisperidoneνευροληπτικό
Ripepralrisperidoneνευροληπτικό
Risenarrisperidoneνευροληπτικό
Risgalrisperidoneνευροληπτικό
Risidralrisperidoneνευροληπτικό
Rispalmrisperidoneνευροληπτικό
Rispefarrisperidoneνευροληπτικό
Rispelenrisperidoneνευροληπτικό
Rispenetrisperidoneνευροληπτικό
Risperascol risperidoneνευροληπτικό
Risperdalrisperidoneνευροληπτικό
Risperidonerisperidoneνευροληπτικό
Rispogenrisperidoneνευροληπτικό
Ropramincitalopramαντικαταθλιπτικό
Rubrumrisperidoneνευροληπτικό
Sarmelfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Sartuzinfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Saturnilalprazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Saxibmirtazapineαντικαταθλιπτικό
Seloncitalopramαντικαταθλιπτικό
Serdolectsertindoleνευροληπτικό
Seroluxsertralineαντικαταθλιπτικό
Seropinquetiapineνευροληπτικό
Seropramcitalopramαντικαταθλιπτικό
Seroquelquetiapineνευροληπτικό
Serorcitalopramαντικαταθλιπτικό
Serosminevenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Serotyp sertralineαντικαταθλιπτικό
Seroxatparoxetineαντικαταθλιπτικό
Sertralsertralineαντικαταθλιπτικό
Sertralinesertralineαντικαταθλιπτικό
Siloamcitalopramαντικαταθλιπτικό
Sinequandoxepinαντικαταθλιπτικό
Sofelinfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Solbenparoxetineαντικαταθλιπτικό
Solianamisulprideνευροληπτικό
Solidonchlorpromazineνευροληπτικό
Sotovoncitalopramαντικαταθλιπτικό
Stedondiazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Stelazinetrifluoperazineνευροληπτικό
Stelminalamitriptylineαντικαταθλιπτικό
Stephadilat-Sfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Stilnoxzolpidemηρεμιστικό
Strattera atomoxetineαντικαταθλιπτικό, διοίκηση ως ενάντια στο παιδιά και έφηβοι με τη διάγνωση "ΔΕΠΥ"
Stressigalbuspironeηρεμιστικό
Sycrestasenapineνευροληπτικό
Symmetrelamantadineαντιπαρκινσονικό
Taberilparoxetineαντικαταθλιπτικό
Talosincitalopramαντικαταθλιπτικό
Tasonadecitalopramαντικαταθλιπτικό
Tavorlorazepam βενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Tegretolcarbamazepineαντιεπιληπτικά, διοίκηση ως σταθεροποιητές διάθεσης
Tiaquelquetiapineνευροληπτικό
Tituslorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Trileptaloxcarbazepineαντιεπιληπτικά, διοίκηση ως σταθεροποιητές διάθεσης
Tritticotrazodoneαντικαταθλιπτικό
Tudorvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Umolitbuspironeηρεμιστικό
Unstresscitalopramαντικαταθλιπτικό
Valdoxanagomelatineαντικαταθλιπτικό
Varomcitalopramαντικαταθλιπτικό
Veleptvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Velpinevenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Ven-Faxvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Venlafaxinevenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Venlaxinvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Vesemacitalopramαντικαταθλιπτικό
Villamos olanzapineνευροληπτικό
Voxafenvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Vulbegalflunitrazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Wellbutrinbupropionαντικαταθλιπτικό, διοίκηση ως βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος
Wisperdonrisperidoneνευροληπτικό
Xadevilvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Xadorekcitalopramαντικαταθλιπτικό
Xanaxalprazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Xeplionpaliperidoneνευροληπτικό
Xoltivaolanzapineνευροληπτικό
Xomolixdroperidolνευροληπτικό
Yentreveduloxetineαντικαταθλιπτικό, διοίκησηενάντια στο ατονία της ουροδόχου κύστης
Zacalenvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Zafitralrisperidoneνευροληπτικό
Zalastaolanzapineνευροληπτικό
Zalepinolanzapineνευροληπτικό
Zanipramcitalopramαντικαταθλιπτικό
Zaredropvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Zeclicidcitalopramαντικαταθλιπτικό
Zinovatfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Ziprasidoneziprasidoneνευροληπτικό
Zoloftsertralineαντικαταθλιπτικό
Zoloseramisulprideνευροληπτικό
Zolotrinsertralineαντικαταθλιπτικό
Zonapinolanzapineνευροληπτικό
Zortalsertralineαντικαταθλιπτικό
Zoxilolanzapineνευροληπτικό
Zuledinechlorpromazineνευροληπτικό
Zylanzaolanzapineνευροληπτικό
Zypefarolanzapineνευροληπτικό
Zyprexaolanzapineνευροληπτικό

Imprint