Πέτερ Λέμαν / Άννα Εμμανουηλίδου (επιμ.):
Βγαίνοντας από τα ψυχοφάρμακ – Εμπειρίες επιτυχημένης διακοπής νευροληπτικών, αντικαταθλιπτικών, λιθίου, καρβαμαζεπίνης και αγχολυτικών

Cover Soft cover, 374 pages, 14 x 20,5 cm, ISBN 978-960-8263-81-9, 2n διορθωμένη και βελτιωμένη έκδοση, Θεσσαλονίκη: εκδ. Νησίδες 2014. € 23.43. Order this book directly from the Greek publisher in Thessaloniki

Cover in large size | Cover back-side in large size | General information about the book in Greek | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | About the editors & authors | Prefaces by Άννα Εμμανουηλίδου, Πέτερ Λέμαν, Pirkko Lahti, & Loren R. Mosher | ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ | Information in Dutch, English, French, German or Italian | Chapters' summaries in English | Reviews in English, Dutch, Finnish, German, Hungarian, Italian, Polsku, Spanish, Russian language | Print a leaflet in English, German | Home

 

 


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει ψυχιατρικά φάρμακα, τα οποία συνταγογραφούνται σήμερα στην Ελλάδα στα πλαίσια της ιατρικής σε ανθρώπους. Συμπεριλαμβάνονται επίσης διεγερτικά φάρμακα, που συνταγογραφούνται σε παιδιά με στόχο τον ψυχοκινητικό τους περιορισμό και αντιπαρκινσονικά φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση μυικών διαταραχών που εμφανίζονται ως παρενέργειες των νευροληπτικών και μπορούν με τη σειρά τους να προκαλέσουν προβλήματα εθισμού και εξάρτησης. Last update: February 1, 2019
Όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται χωρίς εγγύηση.

 
στην Ελλάδα δραστική ουσία τάξη
Abilifyaripiprazoleνευροληπτικό
Adasuveloxapineνευροληπτικό
A-Depress-Therapycitalopramαντικαταθλιπτικό
Akinetonbiperidenαντιπαρκινσονικό
Aloperidinhaloperidolνευροληπτικό
Alprazolamalprazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Anafranilclomipramineαντικαταθλιπτικό
Anchocalmbuspironeηρεμιστικό
Anconevronbromazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Antipsichosbuspironeηρεμιστικό
Apollonsetdiazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Aripaxlorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Ataraxhydroxyzineηρεμιστικό, χορήγηση ως αντιαλλεργικό
Atarvitondiazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Ativanlorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Aurorixmoclobemideαντικαταθλιπτικό
Azapinmirtazapineαντικαταθλιπτικό
Bergamolbuspironeηρεμιστικό
Besparbuspironeηρεμιστικό
Boronexbuspironeηρεμιστικό
Buspironebuspironeηρεμιστικό
Calmoflorinesulpirideνευροληπτικό
Celiuscitalopramαντικαταθλιπτικό
Centracprazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Cilopresscitalopramαντικαταθλιπτικό
Cinapencitalopramαντικαταθλιπτικό
Cipralexescitalopramαντικαταθλιπτικό
Citalopramcitalopramαντικαταθλιπτικό
Clopixolzuclopenthixolνευροληπτικό
Concertamethylphenidateψυχοδιεγερτικό, χορήγηση ως ηρεμιστικό σε παιδιά και εφήβους με τη διάγνωση "ΔΕΠΥ"
Cymbaltaduloxetineαντικαταθλιπτικό
Dagrilanfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Damizolmidazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Darletonsulpirideνευροληπτικό
Depakinesodium valproateαντιεπιληπτικά, χορήγηση ως σταθεροποιητή διάθεσης
Deprerammirtazapineαντικαταθλιπτικό
Deprevixvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Dipiperon R-3345pipamperoneνευροληπτικό
Disipalorphenadrineαντιπαρκινσονικό
Dogmatylsulpirideνευροληπτικό
Dormlorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Dormicummidazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Dormipnolmidazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Dormixalmidazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Dumyroxfluvoxamineαντικαταθλιπτικό
Efexorvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Entactescitalopramαντικαταθλιπτικό
Epsilatbuspironeηρεμιστικό
Exostreptfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Evagelinbromazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Flonitalfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Fluocalmfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Fluoxetinefluoxetineαντικαταθλιπτικό
Flupidolpenfluridolνευροληπτικό
Fluxadirfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Fokestonfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Frisiumclobazamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Geodonziprasidoneνευροληπτικό
Halciontriazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Hapiluxfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Hipnesedonflunitrazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Hiremonbuspironeηρεμιστικό
Hobatstressbuspironeηρεμιστικό
Ilmanflunitrazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Imovanezopicloneηρεμιστικό
Invegapaliperidoneνευροληπτικό
Iremofarhydroxyzineηρεμιστικό, χορήγηση ως αντιαλλεργικό
Komasinbuspironeηρεμιστικό
Ladosefluoxetineαντικαταθλιπτικό
Lamictallamotrigineαντιεπιληπτικά, χορήγηση ως σταθεροποιητή διάθεσης
Lanamontbuspironeηρεμιστικό
Lebilonbuspironeηρεμιστικό
Ledionbuspironeηρεμιστικό
Leponexclozapineνευροληπτικό
Lexotanilbromazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Libronil-Rbromazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Lithioforlithiumσταθεροποιητές διάθεσης
Loxapinbuspironeηρεμιστικό
Ludiomilmaprotilineαντικαταθλιπτικό
Lyricapregabalinαντιεπιληπτικά, χορήγηση ως σταθεροποιητή διάθεσης
Maxivaletamitriptylineαντικαταθλιπτικό
Midazolammidazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Milithinlithiumσταθεροποιητές διάθεσης
Minitranπεριέχει perphenazine (νευροληπτικό) και amitriptyline (αντικαταθλιπτικό) χορήγηση ως αντικαταθλιπτικό
Mirtazafermirtazapineαντικαταθλιπτικό
Mirtazapinemirtazapineαντικαταθλιπτικό
Modiumlorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Myroxinefluvoxamineαντικαταθλιπτικό
Nadriforbuspironeηρεμιστικό
Neo Nifaliumflunitrazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Nervostalbuspironeηρεμιστικό
Neuleptilpericiazineνευροληπτικό
Nevrorestolbuspironeηρεμιστικό
Nifalinlorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Niliumflunitrazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
No-Calmlevomepromazineνευροληπτικό
Noprilexparoxetineαντικαταθλιπτικό
Norbalbuspironeηρεμιστικό
Norflexorphenadrineαντιπαρκινσονικό
Normisontemazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Notoriumbromazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Novheparlorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Nozinanlevomepromazineνευροληπτικό
Nufarolsulpirideνευροληπτικό
Nyliparksulpirideνευροληπτικό
Oasilchlordiazepoxideβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Orthonfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Paroxetineparoxetineαντικαταθλιπτικό
Pascaliumbromazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Paxinolparoxetineαντικαταθλιπτικό
Pendiumbuspironeηρεμιστικό
Piriumpimozideνευροληπτικό
Pricitalcitalopramαντικαταθλιπτικό
Quetiapinequetiapineνευροληπτικό
Remeronmirtazapineαντικαταθλιπτικό
Reagilacariprazineνευροληπτικό
Ripepralrisperidoneνευροληπτικό
Rispalmrisperidoneνευροληπτικό
Rispefarrisperidoneνευροληπτικό
Risperdalrisperidoneνευροληπτικό
Ritalinmethylphenidateψυχοδιεγερτικό, χορήγηση ως ηρεμιστικό σε παιδιά και εφήβους με τη διάγνωση "ΔΕΠΥ"
Rivotrilclonazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Sarotenamitriptylineαντικαταθλιπτικό
Sartuzinfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Saturnilalprazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Seloncitalopramαντικαταθλιπτικό
Seproccitalopramαντικαταθλιπτικό
Serdolectsertindoleνευροληπτικό
Seretovercitalopramαντικαταθλιπτικό
Seropramcitalopramαντικαταθλιπτικό
Seroquelquetiapineνευροληπτικό
Sinequandoxepinαντικαταθλιπτικό
Sodium Valproate + Valproic acidsodium valproateαντιεπιληπτικά,
Sofelinfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Solianamisulprideνευροληπτικό
Solidonchlorpromazineνευροληπτικό
Sonatazaleplonηρεμιστικό
Stamonevrolsulpirideνευροληπτικό
Stedondiazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Stelazinetrifluoperazineνευροληπτικό
Stelminalamitriptylineαντικαταθλιπτικό
Steliumtrifluoperazineνευροληπτικό
Stephadilat-Sfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Stesoliddiazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Stilnoxzolpidemηρεμιστικό
Strattera atomoxetineαντικαταθλιπτικό, διοίκηση χορήγηση σε παιδιά και εφήβους με τη διάγνωση "ΔΕΠΥ"
Stressigalbuspironeηρεμιστικό
Stesslessfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Svitalarkbuspironeηρεμιστικό
Sycrestasenapineνευροληπτικό
Symmetrelamantadineαντιπαρκινσονικό
Tavorlorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Tegretolcarbamazepineαντιεπιληπτικά, χορήγηση ως σταθεροποιητή διάθεσης
Tensispesbuspironeηρεμιστικό
Thiramilfluoxetineαντικαταθλιπτικό
Tiapridaltiaprideνευροληπτικό
Titanoxpromethazineνευροληπτικό
Tituslorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Trankiliumlorazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Tranxeneclorazepate dipotassiumβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Trileptaloxcarbazepineαντιεπιληπτικά, χορήγηση ως σταθεροποιητή διάθεσης
Tritticotrazodoneαντικαταθλιπτικό
Umolitbuspironeηρεμιστικό
Valdoxanagomelatineαντικαταθλιπτικό
Valiremsulpirideνευροληπτικό
Ven-Faxvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Veruscitalopramαντικαταθλιπτικό
Vulbegalflunitrazepamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Wisperdonrisperidoneνευροληπτικό
Xadevilvenlafaxineαντικαταθλιπτικό
Xanaxalprazolamβενζοδιαζεπίνη-ηρεμιστικό
Xomolixdroperidolνευροληπτικό
Xeristarduloxetineαντικαταθλιπτικό, διοίκησηχορήγηση για αντιμετώπιση της ατονίας της ουροδόχου κύστης
Zafitralrisperidoneνευροληπτικό
Zoloftsertralineαντικαταθλιπτικό
Zolpidemzolpidemηρεμιστικό
Zuledinechlorpromazineνευροληπτικό
Zybanbupropionαντικαταθλιπτικό, διοίκηση χορήγηση ως βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος
Zyprexaolanzapineνευροληπτικό

Imprint