Πέτερ Λέμαν

Photo of Peter Lehmann Peter Lehmann (in the middle) with Giorgos Giannoulopoulos (on the left) and Ludger Bruckmann (on the right) on September 28, 2010 on the occasion of the award of an honorary doctoral degree by the School of Psychology of the Aristotle University of Thessaloniki.
Για περισσότερα, βλ. www.peter-lehmann.de/greek.htm
Cover Αντί της ψυχιατρικής – εναλλακτικές μορφές συνάντησης με , τον ψυχικό πόνο εκδ. 2012, επιμέλεια από κοινού με Peter Stastny και Anna Emmanouelidou
Cover

Βγαίνοντας από τα ψυχοφάρμακa: Εμπειρίες επιτυχημένης διακοπής νευροληπτικών, αντικαταθλιπτικών, λιθίου, καρβαμαζεπίνης και αγχολυτικών, εκδ. 2008, επιμέλεια από κοινού με Άννα Εμμανουηλίδου